Mẫu báo cáo Google Analytics bằng Google Data Studio – Phiên bản tổng quan

Mẫu báo cáo Google Analytics bằng Google Data Studio – Phiên bản tổng quan – xem xét các khía cạnh người dùng (user), nội dung (trang – page), tương tác (sự kiện – event) và chuyển đổi (conversion). Với mẫu báo cáo này, bạn sẽ có cái nhìn tường tận về người dùng, nắm bắt hiệu quả của các trang nội dung, theo dõi những sự kiện quan trọng nhất, đo lường lượt chuyển đổi chính và đánh giá kết quả chung. 

*Tương thích với Google Analytics 4

Lợi ích của Mẫu báo cáo Google Analytics bằng Google Data Studio – Phiên bản tổng quan

Phần phân tích người dùng

Các chỉ số quan trọng về người dùng được trình bày kèm theo số liệu phần trăm thay đổi so với kỳ trước và giá trị tuyệt đối thay đổi so với kỳ trước. Phần này của báo cáo cũng trả lời câu hỏi người dùng sử dụng thiết bị gì và đến từ đâu. Dựa vào những phân tích về người dùng, bạn có thể vạch ra các giải pháp tiếp cận khách hàng phù hợp hơn.

Hình 1: Phần phân tích người dùng

Phần phân tích trang nội dung

Với phần nội dung, bạn sẽ nắm được xu hướng thay đổi của lượt xem (view) cũng như so sánh với kỳ trước. Bạn cũng dễ dàng biết được trang nào thu hút nhiều lượt xem nhất thông qua cách trình bày trực quan bằng biểu đồ thanh. Các chỉ số bổ sung như số lượt xem của mỗi người dùng và tỷ lệ tương tác cũng góp phần làm rõ hiệu quả của nội dung.

Hình 2: Phần phân tích trang nội dung

Phần phân tích sự kiện tương tác

Phần này cho biết cách người dùng tương tác với website của bạn thông qua các chỉ số như số lượng của mỗi sự kiện, số lượng sự kiện của mỗi người dùng, số lượng sự kiện mỗi phiên truy cập. Bạn cũng theo dõi được xu hướng thay đổi của sự kiện về mặt số lượng.

Hình 3: Phần phân tích sự kiện tương tác

Phần phân tích hành động chuyển đổi

Phần này của báo cáo thể hiện biến động của lượt chuyển đổi theo thời gian. Biểu đồ này rất dễ theo dõi và có chức năng xem theo cấp (drill up/drill down). Bạn dễ dàng so sánh được biến động theo ngày, tháng, năm. Thêm vào đó, bảng thông tin chi tiết còn giúp bạn biết được trang nào mang lại nhiều chuyển đổi nhất cũng như tỷ lệ chuyển đổi.

Hình 4: Phần phân tích hành động chuyển đổi

Mời bạn xem Mẫu báo cáo Google Analytics bằng Google Data Studio – Phiên bản tổng quan – tại đây.

Bảng giá mẫu báo cáo

Loại mẫu báo cáo Giá (VNĐ)
Mẫu báo cáo cơ bản
Mã sản phẩm: GA2PR01

Mẫu giống như demo, chưa có dữ liệu thực tế. Quý khách cần kết nối dữ liệu với tài khoản Google Analytics để mẫu hiển thị số liệu đúng. MangoAds sẽ cung cấp file hướng dẫn kết nối dữ liệu để quý khách hàng thực hiện.
99.000
Mẫu báo cáo cơ bản và dịch vụ kết nối dữ liệu
Mã sản phẩm: GA2PR02

MangoAds cung cấp mẫu báo cáo như demo đồng thời hỗ trợ kết nối dữ liệu từ tài khoản Google Analytics của quý khách để mẫu hiển thị số liệu đúng.

149.000
Bảng giá mẫu báo cáo Google Analytics bằng Google Data Studio